رمز عبور :
نام کاربری :

English | فارسی

خمـیـر دنـدان زاکـت

خمیردندان زاکت ویژه افراد سیگاری،هر نوع جرم ناشی از مصرف سیگار و تنباکو را بدون آسیب رساندن به دندان از بین برده ، مانع پوسیدگی دندان شده و تازگی و خوشبویی را به آن میبخشد.
فرمولاسیون جدید زاکت ، جرمهای ناشی از مصرف قهوه و چای را از بین برده و خوشبویی و استقامت را به ارمغان می آورد.